Suy nghĩ của em về lòng nhân ái

Suy nghĩ của em về lòng nhân ái Trong cuộc sống hễ là con người thì ai cũng cần được sự yêu thương và yêu thương người khác. Đó cũng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của con người. Một trong những đức tính tốt gắn kết giữa con người với con người đó … Read more

Suy nghĩ của em về lòng yêu nước

Suy nghĩ của em về lòng yêu nước Trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam ta, đã có biết bao tấm gương anh hùng dám liều mình đứng lên chống lại bọn giặc xâm lược mang lại hạnh phúc, vinh quang cho đất nước. Trong số đó ta có thể kể đến … Read more

Suy nghĩ của em về tính tự lập

Suy nghĩ của em về tính tự lập Một trong những đức tính quyết định thành công trong mỗi con người chính là đức tính tự lập. Vậy tự lập có nghĩa là gì, và nó giúp ích gì cho chúng ta để đạt được thành công? Tính tự lập có nghĩa là gì? Tính … Read more

Suy nghĩ của em về lòng trung thực

Suy nghĩ của em về lòng trung thực Trong cuộc sống hiện nay, đức tính trung thực là một nét đẹp đạo đức mà mọi người cần có, nhất là giới học sinh rất cần đức tính này để hoàn thiện chính mình, trở thành người dân tốt. Vậy ta hiểu “trung thực” là như … Read more

DMCA.com Protection Status