Giải thích câu ca dao: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”

giàu vì bạn sang vì vợ

Đề bài: Giải thích câu ca dao: "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" Bài làm Nhưng trong cuộc sống hằng ngày, con người thường xuyên phải dùng ngôn ngữ làm phương tiện giao tiếp. Nếu biết lựa chọn lời nói thích hợp thì mọi người sẽ hiểu … Read more

Giải thích và chứng minh câu ca dao: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khắc giống nhưng chung một giàn”

Đề bài: Giải thích và chứng minh câu ca dao: "Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khắc giống nhưng chung một giàn" Bài làm Từ xa xưa, nhân dân ta đã có rất nhiều truyền thống quý báu, đó là tinh thần tương thân tương ái “ lá lanh đùm lá rách”, tinh … Read more

Giải thích và chứng minh câu tục ngữ: “Thương người như thể thương thân”

Đề bài: Giải thích và chứng minh câu tục ngữ: “Thương người như thể thương thân” Bài làm Chúng ta không sống một mình, chúng ta đang sống trong một cộng đồng có sự yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau giữa con người với con người. Khi ta sống, không phải lúc … Read more

Giải thích và chứng minh câu tục ngữ: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” 

Đề bài: Giải thích và chứng minh câu tục ngữ: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” Bài làm Từ xa xưa, dân tộc Việt Nam có truyền thống đoàn kết lâu đời. Từ trước đến nay, đất nước ta bao lần bị giặc ngoại xâm xâm lược, … Read more

DMCA.com Protection Status