Văn mẫu lớp 11

Cảm nghĩ về Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Cảm nghĩ về Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Bài làm

Ngày 26/3, ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trở thành ngày vô cùng ý nghĩa với lớp lớp các thế hệ trẻ Việt Nam. Vai trò của Thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã được chứng minh, khẳng định qua suốt chiều dài lịch sử của Đất nước.

   Nước Việt Nam của chúng ta có được như ngày hôm nay không phải là điều đơn giản. Khi cả dân tộc đang chìm đắm trong những đêm dài nô lệ, muôn dân đói khổ thì hàng triệu, hàng triệu người sẵn sàng ra đi theo tiếng gọi của non sông. Và Bác Hồ với một tinh thần hăng hái và lí tưởng hết sức cao đẹp, Bác đã ra đi tìm đường cứu nước cho dân tộc. Trong những năm tháng bôn ba đi tìm đường cứu nước, chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn coi trọng vai trò của thamh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc . Vì vậy vai trò của Thanh niên luôn được Người quan tâm xây dựng. Khi những điều kiện chuẩn bị cho việc thành lập một tổ chức cách mạng đã sẵn sàng, tháng 6/1925 Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội được thành lập. Lúc đầu mới chỉ có 9 đồng chí, cuối năm 1926 đã lên đến 26 đồng chí, trong đó có các đồng chí như: Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong…những người thanh niên đã góp phần xương máu của mình tô đỏ cho màu cờ của Tổ quốc. Rồi khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, công tác thanh niên trong nước đã xuất hiện nhiều nơi. Và từ đây đoàn Thanh niên phát triển rộng khắp các tỉnh thành. Sau nhiều lần đổi tên, tổ chức ấy lấy tên là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Và giờ đây khi nhìn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, cùng những thắng lợi to lớn mà Đảng, nhân dân ta đã đạt được, mỗi một chúng ta thấy rằng mình phải có trách nhiệm với đất nước và với Cách mạng Việt Nam. Mỗi người có một lí tưởng sống riêng, một cách nhìn nhận vấn đề riêng. Chúng ta – những thế hệ tương lai của đất nước, ngay bây giờ phải ra sức học tập, tu dưỡng, tự rèn luyện đạo đức cách mạng. Có đạo đức cách mạng, thì khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước. Có đạo đức cách mạng thì khi gặp thuận lợi và thành công cũng giữ vững tinh thần chất phác, khiêm tốn, không kiêu ngạo.

>> Xem thêm:  Cảm nghĩ của em khi mùa xuân đến

   Nhiều thập kỉ đã trôi qua, biết bao thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối vòng tay lớn, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã xây dựng nên truyền thống vẻ vang của Đoàn, tuyệt đối trung thành với sự lãnh đạo của Đảng…hết lòng phục vụ nhân dân. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng, là tổ chức của những người Cộng sản trẻ tuổi, có sức khỏe, có lí tưởng, có nhiệt huyết sôi sục.

Post Comment