Kể lại một câu chuyện có nội dung “Ở hiền gặp lành” theo lời kể của một nhân vật trong truyện.

luyenthi - Kể lại một câu chuyện có nội dung “Ở hiền gặp lành" theo lời kể của một nhân vật trong truyện.

Kể lại một câu chuyện có nội dung “Ở hiền gặp lành” theo lời kể của một nhân vật trong truyện. Bài làm a) Mở bài: – Mở bài gián tiếp: Nêu chủ đề “Ở hiền gặp lành” rồi giới thiệu câu chuyện định kể. Ví dụ: Ông cha ta luôn dạy rằng ở hiền … Read more

Em hãy kể một câu chuyện được chứng kiến (được nghe, được đọc) với nội dung: Kẻ kiêu ngạo sẽ chuốc lấy thất bại chua cay.

luyenthi - Em hãy kể một câu chuyện được chứng kiến (được nghe, được đọc) với nội dung: Kẻ kiêu ngạo sẽ chuốc lấy thất bại chua cay.

Em hãy kể một câu chuyện được chứng kiến (được nghe, được đọc) với nội dung: Kẻ kiêu ngạo sẽ chuốc lấy thất bại chua cay. Hướng dẫn lập dàn bài a) Mở bài – Giới thiệu câu chuyện mình định kể là câu chuyện gì? Em được chứng kiến, được nghe hay được đọc … Read more

DMCA.com Protection Status