Dàn ý Nêu suy nghĩ của em về Bác Hồ lớp 9

Dàn ý Nêu suy nghĩ của em về Bác Hồ lớp 9

Hướng dẫn

Loading...

I. Mở bài: giới thiệu về Bác Hồ

Ví dụ:

Chúng ta được biết Bác Hồ là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tôc, danh nhân văn hóa thế giới. Bác Hồ là niềm tin, niềm hi vọng của mọi người dân Việt Nam, là người mà bao thế hệ ngưỡng mộ và kính trọng. chúng ta cùng đi tìm hiểu những nét đẹp và sâu sắc về người.

II. Thân bài: viết suy nghĩ về Bác Hồ

1. Bác Hồ là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam

  • Người đã lãnh đạo các chiến sĩ, các bậc anh hùng của chúng ta vào cuộc kháng chiến anh hùng và dũng cảm
  • Người đã học tập các cách kháng chiến của người dân, các nước trên thế giới để về lãnh đạo nhân dân Việt Nam kháng chiến
  • Bác đã nỗ lực học tập và rèn luyện

2. Bác là anh hùng giải phóng dân tôc:

  • Bác đã lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến
  • Các cuộc đấu tranh của nhân dân ta đều được Bác lãnh đạo và có sự chỉ đạo tài ba
  • Bác là người đứng đầu trong công cuộc giải phóng của dân tộc

3. Bác là danh nhân văn hóa thế giới:

  • Bác biết được nhiều thứ tiếng trên thế giới
  • Bác có sự giản dị trong cuộc sống, trong công việc
  • Bác rất yêu thương và quý trọng mọi người

III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về Bác Hồ

Ví dụ:

Bác Hồ là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tôc, danh nhân văn hóa thế giới. chúng ta cần ra sức nỗ lực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Dàn ý Nêu suy nghĩ của em về Bác Hồ lớp 9
2 (40%) 1 đánh giá
Loading...

Từ khóa tìm kiếm

DMCA.com Protection Status