Dàn ý Phân tích tấm lòng nhân đạo của Nguyễn Du qua đoạn trích Thúy Kiều báo ân báo oán lớp 9

Dàn ý Phân tích tấm lòng nhân đạo của Nguyễn Du qua đoạn trích Thúy Kiều báo ân báo oán lớp 9

Hướng dẫn

Loading...

I. Mở bài: giới thiệu đoạn trích Thúy Kiều báo ân báo oán

Ví dụ:

Một trong những đoạn thể hiện nghệ thuật và tấm lòng nhân đạo của nhà thơ đó là đoạn trích Thúy Kiều báo ấn báo oán. Đoạn trích này tác giả đã thể hiện rõ ràng quan điểm nhân đạo của mình, tác giả không hề thô bạo hay tàn ác mà sử dụng rất khéo léo, sự trả thù luôn nhẹ nhàng và từ tốn.

II. Thân bài: Tấm lòng nhân đạo của Nguyễn Du qua đoạn trích Thúy Kiều báo ân báo oán

1. Vị trí của đoạn trích Thúy Kiều báo ân báo oán

 • Đoạn trích nằm cuối phần hai
 • Đoạn nói lên sự trả ơn và báo oán của thúy Kiều

2. Thúy Kiều báo ân:

 • Thúy Kiều là người có tình cảm sâu nặng
 • Là một con người rất thủy chung, báo ân đối với Từ Hải và những người giúp đỡ mình
 • Sống có ý nghĩa, trọng nhân nghĩa, có tình cảm và theo lí trí

3. Thúy Kiều báo oán:

 • Căm ghét kẻ thù
 • Vui sướng khi được vạch mặt kẻ thù
 • Nhưng Kiều lại tha cho Hoạn Thư, Kiều là người phụ nữ suy nghĩ, có lòng vị tha và yêu thương con người

4. Tư tưởng nhân đạo của Nguyễn Du qua đoạn trích:

 • Có nợ phải trả, trả ơn cho những người giúp đỡ mình
 • Trả thù nhưng vẫn thứ tha, không ép người ta đến đường cùng
 • Có tâm lòng nhân đạo sâu sắc

III. Kết bài: nêu cảm nghi của em về tấm lòng nhân đạo của Nguyễn Du;

Ví dụ:

Qua đoạn trích ta thấy được tấm lòng nhân đạo của Nguyễn Du được thể hiện rất sâu sắc. qua nhân vật Thúy Kiều ta nhận ra Nguyễn Du là một người trọng tình trọng nghĩa và có tình cảm sâu sắc.

Dàn ý Phân tích tấm lòng nhân đạo của Nguyễn Du qua đoạn trích Thúy Kiều báo ân báo oán lớp 9
Đánh giá bài viết
Loading...