Dàn ý Từ bài bàn về đọc sách, nghị luận về ích lợi của việc đọc sách lớp 9

Dàn ý Từ bài bàn về đọc sách, nghị luận về ích lợi của việc đọc sách lớp 9

Hướng dẫn

Loading...

I. Mở bài: giới thiệu bài nghị luận Bàn về đọc sách

Ví dụ:

Nói về sách, trong chương trình học của chúng ra có một bài học đó là Bàn về đọc sách, đây là tác phẩm nêu lên ý nghĩa và những giá trị của sách. Đây là một bài nghị luận nói về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc đọc sách của một tác giả Trung Quốc. bên cạnh đó bài viết còn giúp chúng ta có phương pháp chọn lọc và có phương pháp đọc sách chính xác và hiệu quả.

II. Thân bài: Từ bài bàn về đọc sách, nghị luận về ích lợi của việc đọc sách

1. Tầm quan trọng và ý nghĩa của việc đọc sách:

  • Sách là một kho tàn lưu giữ những kiến thức của nhân loại của con người
  • Đọc sách là con đường, là tầm quan trọng của học vấn
  • Đọc sách là một cách để hưởng thụ kiến thức, để ôn lại kiến thức của con người
  • Đọc sách là chuẩn bị hành trang cho những ngày bước vào thế giới, bước vào cuộc sống
  • Muốn nâng cao giá trị bản thân cần phải đọc sách

2. Các khó khăn và sự nguy hại khi đọc sách không đúng cách:

  • Khi sách nhiều thì người ta không chuyên sâu, không tiếp cận được với những sách có giá trị, có vai trò quan trọng
  • Khi nhiều sách con người dễ bị lạc hướng, dễ bị chọn lầm sách để học
  • Lãng phí thời gian, tiền bạc vào những cuốn sách không có giá trị

3. Phương pháp chọn sách để đọc:

  • Chọn sách cho tinh, cho cẩn thận chọn những quyển sách có giá trị và công dụng
  • Đọc nhiều sách, ngẫm nghĩ và suy xét kĩ càng đối với những cuốn sách có giá trị

III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về Bàn về đọc sách

Ví dụ:

Bàn về đọc sách là một tác phẩm có giá trị, dựa vào bài đọc mà chúng ta có thể học được những giá trị ý nghĩa của các tác phẩm sách có giá trị.

Dàn ý Từ bài bàn về đọc sách, nghị luận về ích lợi của việc đọc sách lớp 9
Đánh giá bài viết
Loading...

Từ khóa tìm kiếm