Dàn ý Văn lớp 4

Dàn ý Tưởng tượng và kể lại câu chuyện Dê Đen và Dê Trắng

Dàn ý Tưởng tượng và kể lại câu chuyện Dê Đen và Dê Trắng

a) Mở bài

– Giới thiệu các nhân vật và bối cảnh của câu chuyện:

+ Dê Đen và Dê Trắng cùng sống trong một khu rừng nọ.

+ Một hôm, chúng đi kiếm ăn, cùng đi qua một chiếc câu dài và hẹp, vốn chỉ đủ chỗ cho từng con vật một đi qua nhưng không con nào chịu nhường con nào.

b) Thân bài

– Miêu tả diễn biến sự việc, thái độ, cử chỉ, hành động, lời nói của các nhân vật.

Gợi ý:

+ Dê Trắng muốn Dê Đen quay lại để nhường chỗ cho mình sang trước, Dê Đen cũng muốn Dê Trắng nhường. Nhưng cả hai cùng không có ý định nhường cho bạn.

+ Chúng nảy sinh cãi vã, cả hai đều vô cùng tức giận. Hai con dê cùng lúc lùi lại ba bước rồi đột ngột xông lên húc vào đối phương.

+ Sau một hồi tranh chấp, bất ngờ trượt chân, cà Dê Đen và Dê Trắng cùng rơi tùm xuống dòng suối sâu.

c) Kết bài

– Nêu bài học rút ra được từ câu chuyện trên: Phải biết nhường nhịn, chia sẻ khó khăn với người khác.

Từ khóa tìm kiếm

  • Em hãy kể lại câu chuyện giữa Dê trắng và Dê đen cùng đi qua một cây cầu

Bài viết liên quan

>> Xem thêm:  "Một con Dê Đen và một con Dê Trắng cùng đi qua một chiếc cầu dài và hẹp, không con nào chịu nhường con nào...". Kết quả của câu chuyện trên sẽ ra sao? Em hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện ấy.

Post Comment