Kể lại một câu chuyện có nội dung “Ở hiền gặp lành” theo lời kể của một nhân vật trong truyện.

luyenthi - Kể lại một câu chuyện có nội dung “Ở hiền gặp lành" theo lời kể của một nhân vật trong truyện.

Kể lại một câu chuyện có nội dung “Ở hiền gặp lành” theo lời kể của một nhân vật trong truyện. Bài làm a) Mở bài: – Mở bài gián tiếp: Nêu chủ đề “Ở hiền gặp lành” rồi giới thiệu câu chuyện định kể. Ví dụ: Ông cha ta luôn dạy rằng ở hiền … Read more

Em hãy kể một câu chuyện được chứng kiến (được nghe, được đọc) với nội dung: Kẻ kiêu ngạo sẽ chuốc lấy thất bại chua cay.

luyenthi - Em hãy kể một câu chuyện được chứng kiến (được nghe, được đọc) với nội dung: Kẻ kiêu ngạo sẽ chuốc lấy thất bại chua cay.

Em hãy kể một câu chuyện được chứng kiến (được nghe, được đọc) với nội dung: Kẻ kiêu ngạo sẽ chuốc lấy thất bại chua cay. Hướng dẫn lập dàn bài a) Mở bài – Giới thiệu câu chuyện mình định kể là câu chuyện gì? Em được chứng kiến, được nghe hay được đọc … Read more

“Một con Dê Đen và một con Dê Trắng cùng đi qua một chiếc cầu dài và hẹp, không con nào chịu nhường con nào…”. Kết quả của câu chuyện trên sẽ ra sao? Em hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện ấy.

luyenthi - "Một con Dê Đen và một con Dê Trắng cùng đi qua một chiếc cầu dài và hẹp, không con nào chịu nhường con nào...". Kết quả của câu chuyện trên sẽ ra sao? Em hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện ấy.

“Một con Dê Đen và một con Dê Trắng cùng đi qua một chiếc cầu dài và hẹp, không con nào chịu nhường con nào…”. Kết quả của câu chuyện trên sẽ ra sao? Em hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện ấy. Hướng dẫn lập dàn bài a) Mở bài – Giới thiệu … Read more

Trên đường đi học về, đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, em gặp một người phụ nữ vừa bế con vừa xách rất nhiều đồ. Hãy hình dung sự việc trên và kể tại câu chuyện theo hướng: em đã giúp đỡ người phụ nữ ấy.

luyenthi - Trên đường đi học về, đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, em gặp một người phụ nữ vừa bế con vừa xách rất nhiều đồ. Hãy hình dung sự việc trên và kể tại câu chuyện theo hướng: em đã giúp đỡ người phụ nữ ấy.

Trên đường đi học về, đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, em gặp một người phụ nữ vừa bế con vừa xách rất nhiều đồ. Hãy hình dung sự việc trên và kể tại câu chuyện theo hướng: em đã giúp đỡ người phụ nữ ấy. Hướng dẫn lập dàn bài a) Mở bài – … Read more

Dàn ý Em hãy kể một câu chuyện được chứng kiến (được nghe, được đọc) với nội dung: Kẻ kiêu ngạo sẽ chuốc lấy thất bại chua cay

luyenthi - Dàn ý Em hãy kể một câu chuyện được chứng kiến (được nghe, được đọc) với nội dung: Kẻ kiêu ngạo sẽ chuốc lấy thất bại chua cay

Dàn ý Em hãy kể một câu chuyện được chứng kiến (được nghe, được đọc) với nội dung: Kẻ kiêu ngạo sẽ chuốc lấy thất bại chua cay a) Mở bài – Giới thiệu câu chuyện mình định kể là câu chuyện gì? Em được chứng kiến, được nghe hay được đọc ở đâu? Trong … Read more

DMCA.com Protection Status