Dàn ý Em hãy kể một câu chuyện được chứng kiến (được nghe, được đọc) với nội dung: Kẻ kiêu ngạo sẽ chuốc lấy thất bại chua cay

Dàn ý Em hãy kể một câu chuyện được chứng kiến (được nghe, được đọc) với nội dung: Kẻ kiêu ngạo sẽ chuốc lấy thất bại chua cay a) Mở bài – Giới thiệu câu chuyện mình định kể là câu chuyện gì? Em được chứng kiến, được nghe hay được đọc ở đâu? Trong … Read more