Văn mẫu lớp 12

Nghị luận về Thanh niên với lý tưởng cách mạng

Nghị luận về Thanh niên với lý tưởng cách mạng

Bài làm

Bước vào thế kỷ XXI, đất nước ta đang trên đà hội nhập với nền kinh tế quốc tế với rất nhiều cơ hội và thách thức. Và thanh niên Việt Nam, những người chủ tương lai của đất nước phải góp một phần sức cho quê hương mình. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ và xem lại cách sống của mình, và một câu hỏi lớn được đặt ra: Lý tưởng sống của thanh niên Việt Nam ngày nay là gì?

   Tôi thường đề cập đến “lý tưởng” bằng từ “niềm tin”. Niềm tin mạnh mẽ có thể giúp những người bình thường làm được những việc phi thường hoặc không tưởng. Ngược lại, niềm tin giới hạn có thể làm thui chột những con người tài năng nhất. Lý tưởng giống như “hệ điều hành” cho não bộ của chúng ta. Chúng quyết định những gì bạn mong muốn và những gì bạn có thể đạt được. Và trên hết mọi thứ, lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường; không có lý tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống.

   Nếu bạn tin rằng, bạn có thể trở thành một doanh nhân thành đạt hay một chính trị gia quyền lực, bạn sẽ “dám” mong muốn bản thân mình đạt được điều đó. Nếu bạn tin rằng bạn không bao giờ có khả năng trở thành người như vậy, bạn sẽ chẳng dám mong muốn chứ đừng nói đến việc hành động để biến nó thành hiện thực. Khi đã có lý tưởng  bạn sẽ có dũng khí làm những gì bạn quyết định.

>> Xem thêm:  Trình bày suy nghĩ về chủ đề: “Nhà là nơi "bão đứng sau cửa”

   Quay ngược dòng thời gian để tìm về những dấu ấn lịch sử, cách đây 103 năm, ngày 05/06/1911, tại Thương cảng Sài Gòn (nay là Bến cảng Nhà Rồng), người thanh niên yêu nước mang tên Nguyễn Tất Thành cùng với hai bàn tay trắng xuống tàu buôn ra nước ngoài mang trên mình hàng trang duy nhất là lý tưởng tìm đường cứu nước và khát vọng giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách áp bức của thực dân – phong kiến. Có thể thấy, nếu không có đủ sức mạnh của lý tưởng thì Bác Hồ của chúng ta đã không bao giờ có can đảm ra đi; để rồi đến năm 1920, Người đã đến với lý tưởng cộng sản, tìm thấy con đường cứu nước giải phóng dân tộc đúng đắn,…

   Theo con đường cứu nước mà Bác đã chọn, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay đã căn cứ vào điều kiện cụ thể của nước ta và tình hình thế giới để đề ra đường lối đúng đắn, kịp thời và đã đưa dân tộc ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác: Cách mạng tháng Tám năm 1945, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa xuân năm 1975. Ngày nay dân tộc Việt Nam vẫn tiếp tục đi theo con đường mà Bác đã chọn để xây dựng đất nước Việt Nam trở thành một quốc gia “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

>> Xem thêm:  Nghị luận câu “Hãy xông trận đi rồi sẽ có cách đánh tốt”

   Thế hệ trẻ Việt Nam, nhất là thế hệ 9x hôm nay đang được sống trong một đất nước độc lập và hòa bình mà biết bao các bậc tiền nhân đã phải đổ máu xương mới giành được. Thụ hưởng thành quả của 28 năm Đổi mới (1986 – 2014), thế hệ trẻ có nhiều cơ hội phát triển toàn diện. Cùng với sự phát triển của đất nước, các nhu cầu của thanh niên (học tập, vui chơi, giải trí,…) bước đầu đã được đáp ứng. Trong thời bình, chúng ta vẫn không thể nào quên lời dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Các thế hệ cha anh đã rửa được mối nhục mất nước, giành lại độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, vậy các thế hệ hôm nay phải đồng lòng chung sức, quyết rửa được mối nhục nghèo nàn lạc hậu, lập nên những kỳ tích mới trong xây dựng hòa bình”.

   Kế thừa công lao của các thế hệ cha anh từ xưa để lại, thế hệ thanh niên ngày nay cần phải học tập, trau dồi tri thức và ứng dụng những kiến thức có được một cách linh hoạt vào những công việc, mục tiêu, kế hoạch cụ thể, để góp phần xây dựng đất nước phồn thịnh về mọi mặt, đẩy lùi những tàn dư về một xã hội kém phát triển, đưa ra các biện pháp cụ thể để giúp cho mọi người sống tốt hơn, xã hội văn minh hơn. Đó cũng là một cách thể hiện lòng biết ơn với những thành quả mà cha ông đã để lại, và cũng là một hành động thiết thực để lưu giữ những chiến tích lịch sử của dân tộc.

>> Xem thêm:  Nêu suy nghĩ của mình về chủ đề: Đừng làm tổn thương trái tim em bé

Post Comment