Văn mẫu lớp 11

Nghị luận xã hội về phẩm chất cần có của thanh niên trong thời đại hiện nay

Nghị luận xã hội về phẩm chất cần có của thanh niên trong thời đại hiện nay

Trải qua 86 năm thành lập, cùng với sự phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang của thế hệ đi trước.Thanh niên là lớp người kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc.Bác Hồ kính yêu của chúng ta từng nói: “…Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”, vì vậy mà ở thời đại nào Thanh niên cũng được quan tâm một cách đặc biệt.

Thanh niên đã và đang cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thanh niên Việt Nam ngày nay mang trên vai trọng trách lịch sử, đó là phải trở thành lực lượng lao động có trí tuệ và có tay nghề cao, có đạo đức và lối sống trong sáng, có sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần cường tráng để đưa Việt Nam “sánh vai với các cường quốc năm châu” như mong muốn của chủ tịch Hồ Chí Minh.Vậy với vai trò vô cùng quan trọng  đó, chúng ta những đoàn viên thanh niên cần những phẩm chất gì? Theo chi đoàn chúng tôi, thì mỗi Đoàn viên thanh niên chúng ta cần có những phẩm chất sau:

>> Xem thêm:  Phân tích chùm thơ thu của Nguyễn Khuyến

Trước hết, đó phải là hình mẫu về sống có lý tưởng, tự tin, hoài bão. Lý tưởng, hoài bão chính là động lực và cũng chính là đích đến trong mỗi hành động, mỗi việc làm của thanh niên.

Thứ hai, thanh niên cần có sức khỏe tốt. Có sức khỏe thanh niên mới phát huy được sức trẻ của mình xung kích vào những nhiệm vụ khó khăn, gian khổ khi mà những nơi biên giới, hải đảo xa xôi của Tổ quốc vẫn cần lắm những cánh tay, khối óc của chúng ta.

Thứ ba, hình mẫu thanh niên Việt Nam trong giai đoạn mới còn thể hiện ở phẩm chất đạo đức, lối sống trung thực, thẳng thắn, có ý chí tiến thủ và khiêm tốn.

Thứ tư, giỏi chuyên môn và biết sáng tạo, nhạy bén với cái mới, tích cực, chủ động hội nhập là những đặc trưng tiếp theo của mẫu hình thanh niên thời đại mới.

Thứ năm, có tinh thần tự giác, tình nguyện là nét vẽ hoàn tất cho hình mẫu thanh niên Việt Nam hiện nay.Ngày nay, phẩm chất này cần hơn bao giờ hết, ở những nơi khó khăn cần những thanh niên trẻ, tâm huyết tình nguyện công tác, giúp đỡ.

Cách mạng nước ta đang chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với mục tiêu sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Mục tiêu đó đã đang đặt ra những yêu cầu, trọng trách lớn lao đối với thế hệ trẻ hôm nay. Để kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta, mỗi đoàn viên thanh niên chúng ta hãy ra sức học tập, trau dồi lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; ra sức thi đua lao động và rèn luyện để hình thành một thế hệ thanh niên tân tiến, đáp ứng nhu cầu của đất nước và thời đại:

>> Xem thêm:  Soạn bài phân tích bài thơ Tràng giang của Huy Cận

“Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

“Chúng ta là những thanh niên đang ngồi trên ghế nhà trường chúng ta hãy sống hết mình với nhiệt huyết của tuổi trẻ”.

Từ khóa tìm kiếm

  • những phẩm chất cần có của thanh niên trong thời kỳ mới là gì

Post Comment