Văn mẫu lớp 12

Nghị luận xã hội về vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Nghị luận xã hội về vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước – Bài làm 1

Trong thời đại hiện nay, phát triển đất nước theo lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Và Việt Nam chúng ta cũng vậy chúng ta đang phấn đấu để đạt được mục tiêu xây dựng đất nước ta thành một đất nước có cơ sở vật chất –  kĩ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Muốn đạt được mục tiêu đó đất nước chúng ta phải có sự kết hợp giữa kinh tế, yếu tố con người,… trong đó chúng ta không thể không kể đến vai trò của người thanh niên hiện nay.

Thanh niên là bộ phần nòng cốt giúp nước ta phát triển vững mạnh, bền chắc.Vì vậy vai trò của thanh niên là rất lớn. Trong thời đại phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học công nghệ, của kinh tế tri thức, vấn đề bức thiết đối với các bạn là phải chuẩn bị kỹ cho mình mọi điều kiện nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thời đại, của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Điều này đòi hỏi thanh niên phải có hành trang vững chắc, phải có ước mơ, hoài bão, phải có tinh thần yêu nước nồng nàn, lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước là hành trang đặc biệt giúp thanh niên   có động lực hơn, gắn kết các hành trang lại với  nhau để sớm đưa đất nước phát triển.  Được sự chăm no giáo dục, rèn luyện của đảng của nhân dân, thanh niên hiện nay so với trước kia đã có nhiều tiến bộ, trưởng thành về mọi mặt: Bản lĩnh chính trị, lý tưởng hoài bão cao đẹp, trình độ văn hoá, khoa học cônh nghệ, lối sống thể lực …Đây là những tiềm năng to lớn của thanh niên sẽ được phát huy ngày càng cao, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc    . Ngày nay, tiếp nói truyền thống của các đàn anh đi trước, thanh niên Việt Nam tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao lòng yêu nước, sẵn sàng dẫn thân vì sự nghiệp cách mạng, tình nguyện vì cộng đồng, đến những nơi gian khó, đảm nhận việc mới, viêc khó, tiên phong trên mọi lĩnh vực, góp phần đẩy mạnh sựu nghiệp CNH, HĐH đất nước, xây dựng đất nước công bằng, dân chủ, văn minh, và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam. Trên mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh… tuổi trẻ Việt Nam luôn luôn là lực lượng hùng hậu, xung kích, sáng tạo, góp phần quan trọng vào các thành tựu chung của công cuộc đổi mới đất nước. Các phong trào, cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực, như: “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo Bác Hồ”; “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đã góp phần phát huy vai trò xung kích, tiên phong, xây dựng và góp phần củng cố quốc phòng an ninh. Trí thức trẻ trở thành lực lượng sản xuất đi đầu trong việc ứng dung công nghệ tiên tiến vật liệu mới, thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức và góp phần đắc lực nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên trường quốc tế.

>> Xem thêm:  Suy nghĩ về câu nói của nhà văn V.Huygô: " Trên đời này chỉ có một thứ mà ta phải cúi đầu thán phục, đó là tài năng và chỉ có một thứ ta phải quỳ gối đó tôn trọng, đó là lòng tốt"

Vì vậy thanh niên phải rèn luyện cho mình kĩ năng tự học, ra sức học tập VH, chính trị, để đáp ứng được nhu cầu của XH, góp phần xây dựng XH vững mạnh. Muốn hoàn thành nhiệm vụ trọng đại này, trước hết, tuổi trẻ Việt Nam phải phát huy cao truyền thống hiếu học. Biết chủ động khắc phục mọi khó khăn, chuyên cần và sáng tạo, nỗ lực thi đua học tập và rèn luyện, vươn lên chiến lĩnh những đỉnh cao khoa học và công nghệ. Nhanh chóng hội nhập với xu thế phát triển của nền văn minh nhân loại, nắm bắt và tận dụng mọi thời cơ thâu tóm tri thức, đẩy lùi nguy cơ, tạo lên sức mạnh tổng hợp. Thanh niên chúng ta phải không ngừng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa và rèn luyện ý thức trách nhiệm đối với bản thân, đối với gia đình, với quê hương, đất nước. Vươn lên, tích cực học tập chiếm lĩnh được đỉnh cao của khoa học và công nghệ góp phần giữ vững an ninh chính trị ở địa phương, góp phần vệ được độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc; không tạo ra được những ưu thế, lợi thế đủ sức cạnh tranh và chủ động hội nhập. Trong nền kinh tế tri thức, dân tộc nào vươn tới đỉnh cao của trí tuệ, dân tộc đó sẽ chiến thắng. Tụt hậu về trí tuệ sẽ là nguy cơ của mọi nguy cơ. Thấm nhuần lý tưởng cách mạng trong giai đoạn đổi mới phải hành động tự giác trong học tập.

Nói tóm lại, trong mọi thời đại đặc biệt là trong thời đại mới thì vai trò và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên là vô cùng quan trọng. Đoàn viên, thanh niên phải là lực lượng nồng cốt trong việc tham gia xây dựng, bảo vệ lợi ích dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân. Thanh niên học sinh chúng ta phải tích cực học tập và rèn luyện, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức bảo vệ Tổ quốc, tham gia  xung kích, đi đầu trong mọi lĩnh vực. Tham gia công tác giáo dục thanh niên phải thông qua những phong trào, những hành động cách mạng cụ thể. Đoàn không thể chỉ nói suông, giáo dục mang tính kinh viện, giáo điều mà phải tổ chức, đưa thanh niên vào các phong trào hành động cách mạng, qua các công việc và phong trào thiết thực đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của tuổi trẻ. Kết hợp chặt chẽ nguyên lý giáo dục: Học đi đôi với hành, lý luận gắng liền với thực tiễn. Thanh niên chúng ta phải luôn khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:  “Thế hệ trẻ là lực lượng quyết định sự phát triển của cách mạng, của dân tộc”. Người đã khẳng định: “Muốn thức tỉnh một dân tộc, trước hết phải thức tỉnh thanh niên”.

Nghị luận xã hội về vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước – Bài làm 2

Trong thời đại hiện nay, phát triển đất nước theo lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Và Việt Nam chúng ta cũng vậy chúng ta đang phấn đấu để đạt được mục tiêu xây dựng đất nước ta thành một đất nước có cơ sở vật chất –  kĩ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Muốn đạt được mục tiêu đó đất nước chúng ta phải có sự kết hợp giữa kinh tế, yếu tố con người,… trong đó chúng ta không thể không kể đến vai trò của người thanh niên hiện nay.

>> Xem thêm:  Phân tích nhân vật Việt trong tác phẩm “Những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Thi

Thanh niên là bộ phần nòng cốt giúp nước ta phát triển vững mạnh, bền chắc.Vì vậy vai trò của thanh niên là rất lớn. Trong thời đại phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học công nghệ, của kinh tế tri thức, vấn đề bức thiết đối với các bạn là phải chuẩn bị kỹ cho mình mọi điều kiện nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thời đại, của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Điều này đòi hỏi thanh niên phải có hành trang vững chắc, phải có ước mơ, hoài bão, phải có tinh thần yêu nước nồng nàn, lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước là hành trang đặc biệt giúp thanh niên   có động lực hơn, gắn kết các hành trang lại với  nhau để sớm đưa đất nước phát triển.  Được sự chăm no giáo dục, rèn luyện của đảng của nhân dân, thanh niên hiện nay so với trước kia đã có nhiều tiến bộ, trưởng thành về mọi mặt: Bản lĩnh chính trị, lý tưởng hoài bão cao đẹp, trình độ văn hoá, khoa học cônh nghệ, lối sống thể lực …Đây là những tiềm năng to lớn của thanh niên sẽ được phát huy ngày càng cao, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc    . Ngày nay, tiếp nói truyền thống của các đàn anh đi trước, thanh niên Việt Nam tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao lòng yêu nước, sẵn sàng dẫn thân vì sự nghiệp cách mạng, tình nguyện vì cộng đồng, đến những nơi gian khó, đảm nhận việc mới, viêc khó, tiên phong trên mọi lĩnh vực, góp phần đẩy mạnh sựu nghiệp CNH, HĐH đất nước, xây dựng đất nước công bằng, dân chủ, văn minh, và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam. Trên mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh… tuổi trẻ Việt Nam luôn luôn là lực lượng hùng hậu, xung kích, sáng tạo, góp phần quan trọng vào các thành tựu chung của công cuộc đổi mới đất nước. Các phong trào, cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực, như: “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo Bác Hồ”; “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đã góp phần phát huy vai trò xung kích, tiên phong, xây dựng và góp phần củng cố quốc phòng an ninh. Trí thức trẻ trở thành lực lượng sản xuất đi đầu trong việc ứng dung công nghệ tiên tiến vật liệu mới, thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức và góp phần đắc lực nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên trường quốc tế.

Vì vậy thanh niên phải rèn luyện cho mình kĩ năng tự học, ra sức học tập VH, chính trị, để đáp ứng được nhu cầu của XH, góp phần xây dựng XH vững mạnh. Muốn hoàn thành nhiệm vụ trọng đại này, trước hết, tuổi trẻ Việt Nam phải phát huy cao truyền thống hiếu học. Biết chủ động khắc phục mọi khó khăn, chuyên cần và sáng tạo, nỗ lực thi đua học tập và rèn luyện, vươn lên chiến lĩnh những đỉnh cao khoa học và công nghệ. Nhanh chóng hội nhập với xu thế phát triển của nền văn minh nhân loại, nắm bắt và tận dụng mọi thời cơ thâu tóm tri thức, đẩy lùi nguy cơ, tạo lên sức mạnh tổng hợp. Thanh niên chúng ta phải không ngừng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa và rèn luyện ý thức trách nhiệm đối với bản thân, đối với gia đình, với quê hương, đất nước. Vươn lên, tích cực học tập chiếm lĩnh được đỉnh cao của khoa học và công nghệ góp phần giữ vững an ninh chính trị ở địa phương, góp phần vệ được độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc; không tạo ra được những ưu thế, lợi thế đủ sức cạnh tranh và chủ động hội nhập. Trong nền kinh tế tri thức, dân tộc nào vươn tới đỉnh cao của trí tuệ, dân tộc đó sẽ chiến thắng. Tụt hậu về trí tuệ sẽ là nguy cơ của mọi nguy cơ. Thấm nhuần lý tưởng cách mạng trong giai đoạn đổi mới phải hành động tự giác trong học tập.

>> Xem thêm:  Suy nghĩ về câu nói: Không có vinh quang nào mà không trải qua gian khổ cay đắng

Nói tóm lại, trong mọi thời đại đặc biệt là trong thời đại mới thì vai trò và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên là vô cùng quan trọng. Đoàn viên, thanh niên phải là lực lượng nồng cốt trong việc tham gia xây dựng, bảo vệ lợi ích dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân. Thanh niên học sinh chúng ta phải tích cực học tập và rèn luyện, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức bảo vệ Tổ quốc, tham gia  xung kích, đi đầu trong mọi lĩnh vực. Tham gia công tác giáo dục thanh niên phải thông qua những phong trào, những hành động cách mạng cụ thể. Đoàn không thể chỉ nói suông, giáo dục mang tính kinh viện, giáo điều mà phải tổ chức, đưa thanh niên vào các phong trào hành động cách mạng, qua các công việc và phong trào thiết thực đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của tuổi trẻ. Kết hợp chặt chẽ nguyên lý giáo dục: Học đi đôi với hành, lý luận gắng liền với thực tiễn. Thanh niên chúng ta phải luôn khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:  “Thế hệ trẻ là lực lượng quyết định sự phát triển của cách mạng, của dân tộc”. Người đã khẳng định: “Muốn thức tỉnh một dân tộc, trước hết phải thức tỉnh thanh niên”.

Từ khóa tìm kiếm

  • vai tro cua thanh nien trong su nghiep day manh cong nmhiep hoa hien dai hoa va mo rong hoi nhap quoc te

Post Comment