Văn mẫu lớp 11

Những nét chính về tác giả, tác phẩm Bài ca ngất ngưởng

Những nét chính về tác giả, tác phẩm Bài ca ngất ngưởng

Hướng dẫn

… Ông rất năng nổ thi hành chức trách, nhiều lần tham gia đánh dẹp phong trào nông dân khởi nghĩa. Ông kếthừa những đức tính của một nhà nho: yêu nước, thương dân. Trong cảcuộc đời làm quan của mình, ông hết lòng vì đất nước và là một vị quan thanh liêm. Năm 1858, tuy đã 80 tuổi nhưng khi thực dân Pháp nổ tiếng súng xâm lược, ông vân dâng sớ xin ra đánh trận (do tuổi đã già nên triều đình không chấp nhận) cũng trong năm đó ông mất.

Tác phẩm: Nguyễn Công Trứ đã để lại trên 50 bài thơ và 60 bài ca trù, bài phú “Hàn nho phong vị phú” (tất cả đều bằng chữ Nôm) ông cũng để lại nhiều bài thơ chữ Hán. Ông được mệnh danh là thi sĩ nổi tiếng của đầu thế kỷ XIX.

Bài ca ngất ngưởnglà tác phẩm kiệt xuất của Nguyễn Công Trứ sáng tác năm 1848, là năm ông cáo quan về hưu. Bài thơ thuộc thể ca trù, một thể thơ vận luật tương đối tự do, phóng khoáng kết hợp với song thất lục bát, lục bát với kiểu nói lối của hát chèo.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Bài viết liên quan

>> Xem thêm:  Cảm nhận về phong cách nhà nho Nguyễn Công Trứ

Post Comment