Giải thích câu tục ngữ: “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa. Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”

Đề bài: Em hãy giải thích câu tục ngữ: “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa. Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm” Bài làm Với một nước thuần nông nghiệp với nghề chính là trồng lúa nước thì thời tiết là một yếu tố quan trọng được quan tâm hàng đầu mỗi mùa vụ … Read more

Giải thích câu ca dao: Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng. Ngày tháng mười chưa cười đã tối

đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối

Đề bài: Hãy giải thích câu ca dao sau: “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng. Ngày tháng mười chưa cười đã tối” Bài làm Dựa vào kinh nghiệm nông nghiệp lâu năm, nhân dân ta hoàn toàn tự tin vào những điều mình học hỏi được để từ đó áp dụng vào cuộc sống … Read more

Giải thích câu tục ngữ: “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”

con nhà tông không giống lông cũng giống cánh

Đề bài: Hãy giải thích câu tục ngữ: “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” Bài làm Chúng ta là những con người, luôn song hành bên mình luôn có những người họ hàng, anh chị em. Chắc chắn dễ tìm thấy những điểm giống, sự gần gũi vì cùng chung một huyết … Read more