Soạn văn bài Tập đọc: Thư thăm bạn

Soạn văn bài Tập đọc: Thư thăm bạn Câu 1 (trang 26 sgk Tiếng Việt 4): Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì? Trả lời: Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để chia sẻ nỗi buồn khi được tin ba bạn hi sinh cứu người giữa dòng nước lũ, đồng thời … Read more