Soạn văn bài Tập đọc: Mẹ ốm

Soạn văn bài Tập đọc: Mẹ ốm Câu 1 (trang 10 sgk Tiếng Việt 4): Em hiểu những câu thơ sau muốn nói lên điều gì? Lá trầu khô giữa cơi trầu Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay Cảnh màn khép lỏng cà ngày Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa Trả … Read more