Soạn văn bài: Phát biểu tự do

Soạn văn bài: Phát biểu tự do Câu 1: Ví dụ về phát biểu tự do: Ví dụ 1: Một khách hành đang chọn hàng trong siêu thị thì bỗng nhiên có một phóng viên đến gặp gỡ, phỏng vấn về vấn đề giá cả tăng vọt trong giai đoạn đồng tiền lạm phát. Chị … Read more

Soạn văn bài: Văn bản tổng kết

Soạn văn bài: Văn bản tổng kết I. Tìm hiểu chung về văn bản tổng kết – Mục đích, ý nghĩa của văn bản tổng kết là nhìn nhận, đánh giá kết quả công việc nhằm rút kinh nghiệm. – Văn bảntổng kết gồm 2 loại:   + Tổng kết hoạt động thực tiễn như: văn … Read more

DMCA.com Protection Status