Soạn văn bài: Mấy ý nghĩ về thơ

Soạn văn bài: Mấy ý nghĩ về thơ Câu 1: Nguyễn Đình Thi lí giải đặc trưng cơ bản nhất của thơ là biểu hiện tâm hồn con người: – Quan hệ giữ thơ và tâm hồn con người: thơ – con người có tác động qua lại với nhau.   + Ta nói trời hôm … Read more

Soạn văn bài: Đô-xtôi-ép-xki (X.Xvai-Gơ)

Soạn văn bài: Đô-xtôi-ép-xki (X.Xvai-Gơ) Câu 1: Những nét đặc biệt về tính cách và số phận của nhân vật: đó là một người phải chịu nhiều nỗi khổ nhưng giàu nghị lực – Số phận:   + Chịu nhiều nỗi khổ về vật chất và tình thần   + Có hai thời điểm đối lập trong … Read more

Soạn văn bài: Tây tiến (Quang Dũng)

Soạn văn bài: Tây tiến (Quang Dũng) Câu 1: Bố cục bài thơ   Bài thơ chia làm 4 đoạn sau:   + Đoạn 1 (14 câu thơ đầu): Nói về những cuộc hành quân vất vả của những người chiến sĩ cách mạng và khung cảnh nơi các chiến sĩ hành quân.   + Đoạn 2 (8 … Read more