Soạn văn bài: Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)

Soạn văn bài: Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm) Câu 1: Có thể chia đoạn trích thành 2 phần: Phần 1(Từ đầu đến "Làm nên Đất Nước muôn đời"): đoạn này nói về vẻ đẹp của đất nước được tác giả so sánh và đánh giá trên nhiều phương diện: văn hóa, phong tục, truyền thống, … Read more

Soạn văn bài: Luật thơ (Tiếp theo)

Soạn văn bài: Luật thơ (Tiếp theo) Luyện tập Câu 1: So sánh những nét giống nhau và khác nhau về cách gieo vần, ngắt nhịp, hài thanh trong luật thơ ngũ ngôn truyền ở bài Mặt trăng (mục II.3 trang 103-104 SGK) với đoạn thơ năm tiếng bài Sóng của Xuân Quỳnh.   Sóng là … Read more

Soạn văn bài: Sóng (Xuân Quỳnh)

Soạn văn bài: Sóng (Xuân Quỳnh) Bố cục bài thơ gồm 3 phần: Hai khổ đầu: sóng và tình yêu Bốn khổ sau: tình yêu và nỗi nhớ Còn lại: tình yêu và khát vọng Câu 1: Anh/chị có nhận xét gì về âm điệu, nhịp điệu bài thơ? Âm điệu, nhịp điệu đó được … Read more

DMCA.com Protection Status