Soạn văn bài: Tràng Giang (Huy Cận)

Soạn văn bài: Tràng Giang (Huy Cận) I. Hướng dẫn soạn bài Câu 1: Lời đề từ "bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài": – Hai chữ bâng khuâng thể hiện được nỗi niềm của nhà thơ: cảm giác bâng khuâng trước Tràng Giang rộng lớn. – Trời rộng được nhân hóa nhớ sông dài … Read more

Soạn văn bài: Chiều tối (Hồ Chí Minh)

Soạn văn bài: Chiều tối (Hồ Chí Minh) Bố cục: 2 phần. – Phần 1 (hai câu đầu): bức tranh thiên nhiên chiều tối. – Phần 2 (còn lại): bức tranh sinh hoạt lao động. I. Hoàn cảnh sáng tác Câu 1: So sánh bản dịch thơ với bản dịch nghĩa, tìm những chỗ chưa … Read more

Soạn văn bài: Từ ấy (Tố Hữu)

Soạn văn bài: Từ ấy (Tố Hữu) Câu 1: Tố Hữu đã dùng những hình ảnh nào để chỉ lí lưởng và biểu hiện niềm vui sướng, say mê khi bắt gặp lí tưởng? – Từ ấy được mở đầu câu thơ thể hiện sự đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời của nhà thơ. … Read more

Soạn văn bài: Nhớ đồng (Tố Hữu)

Soạn văn bài: Nhớ đồng (Tố Hữu) Bố cục: 3 phần: – Phần 1 (9 khổ thơ đầu): khát khao và nỗi nhớ của người tù cộng sản với cuộc sống tư do bên ngoài. – Phần 2 (2 khổ tiếp): nhớ những ngày còn ở ngoài tự do. – Phần 3 (còn lại): thực … Read more

DMCA.com Protection Status