Soạn văn bài: Tuyên ngôn độc lập

Soạn văn bài: Tuyên ngôn độc lập Phần 1: Tác giả Hồ Chí Minh I. Tác giả Hồ Chí Minh   Hồ Chí Minh – Nguyễn Ái Quốc (1890 – 1969) sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Người là nhà yêu nước … Read more

DMCA.com Protection Status