Soạn bài chương trình địa phương lớp 9

Soạn bài chương trình địa phương lớp 9

Hướng dẫn

A.YÊU CẦU

-Tìm hiểu những tác giả địa phương (tính hoặc thành phố – nơi em đang sinh sống), những tác phẩm viết về địa phương từ sau năm 1975.

-Sưu tầm, thống kê những tác phẩm, tác giả viết vồ địa phương.

-Viết về một lác phẩm viết về địa phương.

B.GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỞI, BÀI TẬP

CHUẨN BỊ Ở NHÀ

1.Tìm đọc sách, báo, tạp chí văn nghệ địa phương để nắm được những tác giả người địa phương và những tác phẩm viết về địa phương (tĩnh, thành phố quê em hay nơi em đang sinh sống).

2.Bổ sung vào bảng thống kê tác giả địa phương mà em đã lập ở lớp 8 (bài 14) những tác giả có sáng tác được công bố từ năm 1975 đến nay. Bảng thống kê gồm các mục: số thứ tự, họ tên, bút danh, những tác phẩm chính.

Loading...

3.Sưu lầm một số lác phẩm hay (thuộc bất kì thể loại nào) viết về địa phương mình (kể cả tác phẩm của nhừng tác giả không phải là ngươi ở địa phương).

4.Viết một đoạn văn ngắn và nêu của em về một trong những tác phẩm viết vồ địa phương mà em sưu tầm được, hoặc viết một bài văn nay một bài thơ về địa phương mình.

HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP

1.Tổ trưởng từng tổ tập hợp bảng thống kê các tác giả văn học địa phương của các bạn trong tổ mình và công bố trước lớp. Mỗi tự bổ sung vào bảng thống kê của mình tên những tác giả, tác phẩm còn thiếu.

2.Mỗi tổ chọn đọc trước lớp một bài viết tốt nhất của một học sinh.

DMCA.com Protection Status