Soạn văn bài: Lập kế hoạch cá nhân

Soạn văn bài: Lập kế hoạch cá nhân Câu 1: Nhận xét bản kết hoạch cá nhân SGK   Văn bản này chưa phải là một kế hoạch cá nhân hoàn chỉnh. Văn bản này thiếu các phần như mục tiêu phấn đấu, cách thức tiến hành, dự kiến kết quả đạt được… Điều đó là … Read more

Soạn văn bài: Thơ Hai-kư của Ba-sô

Soạn văn bài: Thơ Hai-kư của Ba-sô Câu 1: Về bài 1:   Ba-sô quê ở Mi-ê. Ông lên Ê-đô ở được mười năm mới về thăm lại quê. ở Ê-đô, Ba-sô rất nhớ quê, nhưng về quê rồi rồi Ba-sô lại thấy nhớ Ê-đô, thấy Ê-đô thân thiết như quê hương mình. Bài thơ ngắn … Read more

DMCA.com Protection Status