Qua ca dao, người bình dân Việt Nam đã thể hiện được những tình cảm thiết tha và cao quý của mình. Lấy dẫn chứng là những bài ca dao đã được học, em hãy làm sáng tỏ nhận xét trên

Qua ca dao, người bình dân Việt Nam đã thể hiện được những tình cảm thiết tha và cao quý của mình. Lấy dẫn chứng là những bài ca dao đã được học, em hãy làm sáng tỏ nhận xét trên Hướng dẫn Ca dao không những là tiếng nói của khối óc mà chủ … Read more

Phân tích đoạn thơ Mã Giám Sinh mua Kiều (Truyện Kiều – Nguyễn Du).

Phân tích đoạn thơ Mã Giám Sinh mua Kiều (Truyện Kiều – Nguyễn Du). Hướng dẫn Nửa đêm qua huyện Nghi Xuân Bâng khuâng nhớ Cụ, thương thân nàng Kiều… (Tố Hữu – Kính gửi cụ Nguyễn Du) “Bâng khuâng” là trạng thái tinh thần của con người tuy đứng trước thực tại nhưng tâm … Read more

DMCA.com Protection Status