Thuyết minh về cây lúa Việt Nam

Thuyết minh về cây lúa Việt Nam Bài làm Cây lúa đọc nghe sao nó mỏng manh như vậy? Nhưng nói về lợi ích và tầm quan trọng cả nó thì không có cây nào có thể sánh bằng. dù nhỏ mỏng manh nhưng giá trị cả nó có thể đo bằng giá trị của … Read more

Từ ý kiến dưới đây, anh (chị) suy nghĩ gì về việc “chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới?” “Cái mạnh của con người Việt Nam là sự thông minh và nhạy bén với cái mới … Nhưng bên cạnh cái mạnh đó vẫn tồn tại không ít cái yếu…

Từ ý kiến dưới đây, anh (chị) suy nghĩ gì về việc “chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới?” “Cái mạnh của con người Việt Nam là sự thông minh và nhạy bén với cái mới … Nhưng bên cạnh cái mạnh đó vẫn tồn tại không ít cái yếu. Ấy là những lổ … Read more

DMCA.com Protection Status