Ê chề văn mẫu

Ê chề văn mẫu

Đã có một thời dư luận than phiền về văn mẫu vì làm giảm tinh thần sáng tạo của học sinh. Hiện tượng phản giáo dục ấy chưa được khắc phục thì bây giờ công chúng lại ngao ngán vì… chất lượng văn mẫu. Cuốn sách “Những bài tập làm văn mẫu lớp 8” đang … Read more

Văn mẫu – có là mẫu?

Hệ thống câu hỏi giúp khắc phục lối “học vẹt” khi làm văn

Mấy đứa trẻ hàng xóm hay sang hỏi tôi về môn văn – tiếng Việt. Chúng khoe có rất nhiều sách mẫu. Tôi đề nghị chúng cho mượn. Tôi nhặt ngẫu nhiên hai trong số hơn chục quyển: Tuyển tập 120 bài văn hay lớp 5 (1.080 bài văn phổ thông) và 100 bài văn … Read more

DMCA.com Protection Status