Giải thích và chứng minh câu tục ngữ: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” 

Đề bài: Giải thích và chứng minh câu tục ngữ: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” Bài làm Từ xa xưa, dân tộc Việt Nam có truyền thống đoàn kết lâu đời. Từ trước đến nay, đất nước ta bao lần bị giặc ngoại xâm xâm lược, … Read more

Chứng minh câu tục ngữ: “Tiên học lễ, hậu học văn” Không mới nhưng sẽ không cũ

Đề bài: Anh chị hãy chứng minh câu tục ngữ: “Tiên học lễ, hậu học văn” Bài làm Để tìm hiểu rõ hơn về câu tục ngữ này, hãy cùng phân tích ý nghĩa của câu tục ngữ này ở hiện tại và tương lai. "Tiên": trước, "hậu": sau,"lễ" lễ nghĩa, nghi lễ, cách ứng xử … Read more

DMCA.com Protection Status