Giải thích câu ca dao: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”

giàu vì bạn sang vì vợ

Đề bài: Giải thích câu ca dao: "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" Bài làm Nhưng trong cuộc sống hằng ngày, con người thường xuyên phải dùng ngôn ngữ làm phương tiện giao tiếp. Nếu biết lựa chọn lời nói thích hợp thì mọi người sẽ hiểu … Read more

Giải thích và chứng minh câu tục ngữ: “Thương người như thể thương thân”

Đề bài: Giải thích và chứng minh câu tục ngữ: “Thương người như thể thương thân” Bài làm Chúng ta không sống một mình, chúng ta đang sống trong một cộng đồng có sự yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau giữa con người với con người. Khi ta sống, không phải lúc … Read more

Giải thích câu tục ngữ: “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa. Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”

Đề bài: Em hãy giải thích câu tục ngữ: “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa. Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm” Bài làm Với một nước thuần nông nghiệp với nghề chính là trồng lúa nước thì thời tiết là một yếu tố quan trọng được quan tâm hàng đầu mỗi mùa vụ … Read more