Cảm nhận về cái hay của hai câu thơ sau trong bài Ông đồ: Lá vàng rơi trên giấy Ngoài trời mưa bụi bay…

Cảm nhận về cái hay của hai câu thơ sau trong bài Ông đồ: Lá vàng rơi trên giấy Ngoài trời mưa bụi bay… Hướng dẫn Thơ chính là tiếng lòng. Bài thơ ông đồ của Vũ Đình Liên có thể coi là tiếng lòng nức nở của nhà thơ về một nền Nho học … Read more

Về nội dung tập Nhật Kí trong tù, Hoài Thanh đã nhận xét là Một tiếng nói chứa chan tinh thần nhân đạo. Em hãy phân tích một số bài thơ trong tập thơ này để làm rõ nhận định trên.

Về nội dung tập Nhật Kí trong tù, Hoài Thanh đã nhận xét là Một tiếng nói chứa chan tinh thần nhân đạo. Em hãy phân tích một số bài thơ trong tập thơ này để làm rõ nhận định trên. Hướng dẫn Tinh thần nhân đạo đã từ lâu trở thành cảm hứng chủ … Read more

DMCA.com Protection Status