Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn là khúc tráng ca anh hùng ngời hào khí Đông A. Hãy phân tích Hịch tướng sĩ để làm sáng tỏ ý kiến trên.

Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn là khúc tráng ca anh hùng ngời hào khí Đông A. Hãy phân tích Hịch tướng sĩ để làm sáng tỏ ý kiến trên. Hướng dẫn Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là vị anh hùng dân tộc, văn võ song toàn. Tên tuổi ông gắn liền với … Read more

Cảm nhận của em về đoạn trích Ông Giuôc-đanh mặc lễ phục (trích hài kịch Trưởng giả học làm sang của Mô-li-ê).

Cảm nhận của em về đoạn trích Ông Giuôc-đanh mặc lễ phục (trích hài kịch Trưởng giả học làm sang của Mô-li-ê). Hướng dẫn Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục là một lớp kịch trọn vẹn (lớp 5, hồi II) trích từ hài kịch nổi tiếng "Trường giả học làm sang" của Mô-li-ê, nhà hài kịch … Read more

Kể về quê hương em.

Kể về quê hương em. Hướng dẫn Tại sao không nói về cái quê hương của mình cơ chứ. Quê tớ là cái thành phốNam Định bé tí tẹo, nằm cách thủ đô cả trăm cây số. Từ nhỏ đến giờ, đã bao giờ tớ xa lâu cái thành phố bé tẹo này đâu ngoài … Read more

DMCA.com Protection Status