Giải thích và chứng minh câu ca dao: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khắc giống nhưng chung một giàn”

Đề bài: Giải thích và chứng minh câu ca dao: "Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khắc giống nhưng chung một giàn" Bài làm Từ xa xưa, nhân dân ta đã có rất nhiều truyền thống quý báu, đó là tinh thần tương thân tương ái “ lá lanh đùm lá rách”, tinh … Read more

Giải thích câu tục ngữ: Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học

dung xau ho khi khong biet, chi xau ho khi khong hoc

Đề bài: Hãy giải thích theo ý hiểu câu tục ngữ “Đừng xấu hổ khi không biết chỉ xấu hổ khi không học” Bài làm Sự học đối với mỗi con người dường như là điều tối thiểu, và là điều thúc tiến con người theo đuổi đến suốt cuộc đời. Kiến thức nhân loại … Read more