Giải thích câu tục ngữ: Mạnh dùng sức, yếu dùng chước

mạnh dùng sức yếu dùng chước

Đề bài: Hãy giải thích câu tục ngữ “Mạnh dùng sức yếu dùng chước” Bài làm Con người là đa dạng, có tính cách, có sức khỏe tùy người. Chúng ta không nên so sánh mình với người khác, bởi mỗi người luôn có điểm mạnh, điểm yếu và chỉ mình bản thân biết được, … Read more